รมว.กษ เผยเขื่อนแควน้อยฯ คืบหน้าเกินเป้า เสร็จทันพิธีเก็บกักน้ำ 26 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนาย บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ พร้อมตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

นาย สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเดินทางตรวจเยี่ยมเขื่อนแควน้อยฯ ในครั้งนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพในงานก่อสร้างเขื่อนซึ่งโดยสรุปภาพรวมมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 เกินกว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จทันวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเริ่มการเก็บกักน้ำเขื่อนแควน้อยฯ นอกจากนั้นภายหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ กระทรวงเกษตรฯ จะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเขื่อนแควน้อยฯ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2552 พร้อมเตรียมขอพระราชทานชื่อเขื่อนแควน้อยฯ ใหม่ไปพร้อมกันด้วย

สำหรับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบเขื่อน ขณะนี้กระทรวง เกษตรฯได้คัดเลือกหมู่บ้านละ 5 หลังคาเรือนจาก 11 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านนำร่องฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งการดำเนินงานในขณะนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในอนาคตจะมีการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในระยะยาวจะผลักดันให้เขื่อนแควน้อยฯเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเร่งประสานกระทรวงการเที่ยวและกีฬาให้เตรียมประชาสัมพันธ์ให้เขื่อนแควน้อยฯ เป็นที่รู้จักในระดับสากลเพื่อดึงดูดนักนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศต่อไป