ชาวชลประทานพร้อมใจร่วมถวายราชสักการะ "สมเด็จพระปิยมหาราช"

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2551 นายธีระ วงศ์สมุทร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กรมชลประทาน สามเสน

วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชาวชลประทานพร้อมใจร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นพระผู้ก่อกำเนิดการชลประทานสมัยใหม่ และพระราชทานกำเนิด “ กรมคลอง ” ให้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำตั้งแต่ พ.ศ. 2445 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กรมชลประทาน และในโอกาสงาน 100 ปี พระบรมรูปทรงม้า กรมชลประทานได้ร่วมจัดพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวชลประทานด้วย