สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรมชลประทาน

โทร. 02-243-6926

วิธีค้นหากฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping)

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข่าวออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันโดยผ่านเว็บไซต์ http://www.iqnewsclip.com หรือ

โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน : ridnews และรหัสผ่าน : ridnews จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ และระบุเงื่อนไขที่ต้องการ ดังนี้

1. ค้นหาจากช่วงเวลา
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเรียกดูข้อมูลได้ 2 แบบคือ
    แบบที่ 1 ไม่ต้องการระบุช่วงเวลา ให้ผู้ใช้งานเลือก "ล่าสุด" แล้วกดปุ่ม "ค้นหา" จะได้ข้อมูลเรียงลำดับจากใหม่ที่สุดไปถึงเก่าที่สุด
    แบบที่ 2 ต้องการระบุช่วงเวลา ให้ผู้ใช้งานเลือก "ตั้งแต่ ... ถึง ..." โดยวีธีการใส่วันที่ ให้
คลิกที่ปุ่ม จะปรากฏปฏิทินขึ้นมา ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกวันที่ ที่ต้องการบนปฏิทิน จากนั้น
กดปุ่ม "ค้นหา" จะได้ข้อมูลเรียงลำดับตามวันที่ ที่ผู้ใช้งานเลือก

2. ค้นหาจากหัวเรื่อง
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลจากหัวเรื่องที่รับบริการได้ โดยคลิกที่กล่อง "เลือก" เพื่อเรียกดูรายการหัวเรื่องที่รับ บริการ คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา

3. ค้นหาจากหนังสือพิมพ์
ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายฉบับ โดยคลิกที่กล่อง "จาก" เพื่อเรียกดูรายชื่อหนังสือพิมพ์ที่ให้บริการ คลิกเลือกหนังสือพิมพ์ที่ต้องการ กดปุ่ม "ค้นหา"

4. ค้นหาโดยระบุคำค้น
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยพิมพ์คำ หรือวลีที่ต้องการลงในกล่องค้นหา และเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงความต้องการยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถระบุคำค้นได้มากกว่า 1 คำ โดยใช้เงื่อนไข
และ / หรือ / และไม่ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา"

ตัวอย่างคำที่ใช้ในการค้นหาข่าว เช่น

4.1 ชลประทาน

4.2 น้ำท่วม

4.3 อุทกภัย

4.4 จัดการน้ำ

4.5 เขื่อน อ่างเก็บน้ำ

4.6 กระทรวงเกษตร