ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
โทร 02-2410965 โทรสาร 02-2436926

ลุ่มน้ำห้วยตะเพิน อุดมสมบูรณ์ด้วยพระราชดำร
อย่าปล่อยให้น้ำบริหารคน
อาหารมั่นคงมาก่อน
สำรวจก้นครัวโลก
อภินิหารข้าวทองคำ
โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแบบอย่างของการพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝั่งตะวันออกตามแนวพระราชดำร
คำตอบจากเขื่อน
โลกทั้งผองต้องการน้ำ
เสียงเพรียกจากลุ่มน้ำยม

ลุ่มน้ำสะแกกรังถึงเวลาต้องบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม

ขุนด่านปราการชลทำหน้าที่เต็มร้อย ชาวนครนายกปลื้ม...น้ำท่วมไม่กระทบ

อุทกภัย 49 ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและ กทม. กว่าสามล้านชีวิต คิดถึงโครงการแก่งเสือเต้น