ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน
โทร 02-2410965 โทรสาร 02-2436926

ชี้แจงข่าว "3 ช้อเสนอยื่นแก่งเสือเต้น"
ชี้แจงข่าว คอลัมน์ "นายตำหนิ ทักทวงถาม"
ชี้แจงข่าว “ วิกฤติระลอกสอง! อ่างทองเจอสั่งให้งดทำนา “ ตือ ” วอน “ บิ๊กแอ้ด ”
ชี้แจงข่าว “ตือ จวกคำสั่งกรมชลฯ งดทำนา” และ "จวกกรมชลฯ"