Download เพลงรื่นเริงเกษตรกร (เต็มเพลง) และ Ringtone ได้ที่นี่

Spot โฆษณา ชุด "เขื่อนมาแล้ว" และชุด "ก๊อกน้ำ"

dot พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ นำคณาจารย์ นักเรียนนายร้อย จปร. ทัศนศึกษาโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-สนามชัย จังหวัดสมุทรสาคร dot1>>รายละเอียด

 

 

dot กรมชลฯ ประชุมโครงการชลประทานทั่วประเทศปรับแผนการบริหารจัดการน้ำพร้อมคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของฤดูฝน >>รายละเอียด

 

 

dot อธิบดีย้ำข้าราชการใหม่ต้องภูมิใจในองค์การที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและผลงานอันน่าภาคภูมิใจ >>รายละเอียด

 

 

dot คณะผู้บริหารกรมชลประทานและสชป.11 ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ >>รายละเอียด

 

 

dot สชป.11 จัดอบรม "โครงการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดต้นทุน" >>รายละเอียด

 

 

dot กรมชลประทานส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสัมมนาเพื่อสร้างศักยภาพเครือข่ายประสานงานมวลชนและองค์กรภาครัฐ >>รายละเอียด

 

 

dot รองอธิบดีกรมชลประทานติดตามงานก่อสร้างในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่>>รายละเอียด

 

 

dot1 อธิบดีกรมชลประทานปฏิบัติงานในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ >>รายละเอียด

 

 

dot กรมชลประทานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในเขตลุ่มน้ำปากพนัง>>รายละเอียด

 

 

dot กรมชลฯ นำสื่อมวลชนดูงานบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำ่ท่วมปี 52ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ>>รายละเอียด

 

 

dot กรมชลฯ จับมือสำนักงานกิจการสตรีฯจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิง>>รายละเอียด

 

 

dot ชลประทานระยองเล็งสร้างเครือข่ายด้านชลประทานจัดสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานชลประทานสู่ผู้นำท้องถิ่น>>รายละเอียด

 

 

อธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ>>รายละเอียด

 

 

อธช. แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปี 52 แก่บุคลากรในสังกัด>>รายละเอียด

 

 

กรมชลฯ รุกสร้างเครือข่ายบริหารจัดการน้ำขยายผลด้านการมีส่วนร่วมลงสู่เกษตรกร>>รายละเอียด

 

 

สำนักชลประทานที่ 1, 2 และ 4 จัดพิธีดำหัวรองอธิบดีกรมชลประทาน>>รายละเอียด

 

 

สลก. ร่วมกับ สพบ. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยฯ>>รายละเอียด

 

 

สชป.11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายในกรมชลประทาน ปากเกร็ด และบริเวณใกล้เคียง>>รายละเอียด

 

 

ชป.ลำปางร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง>>รายละเอียด

 

 

ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนัง ร่วมกิจกรรม "การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ">>รายละเอียด

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 จัดพิธีดำหัวผู้อำนวยการ สำนักชลประทานที่ 1 >>รายละเอียด

 

 

กรมชลประทานโดย สชป.8ส่งกองเชียร์ร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2552 คว้ารางวัลชนะเลิศรองอันดับ 2 มาครอง>>รายละเอียด

 

 

กรมชลฯจัดสัมมนาเผยแพร่งานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ>>รายละเอียด

 

 

กรมชลฯ ชี้แจงชาวบ้านกรณีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จ.ระยอง>>รายละเอียด

 

 

อ่างฯ ประแสร์ต่อยอดระบบส่งน้ำช่วยคนระยองสู้ภัยแล้ง>>รายละเอียด

 

 

ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังประชุมคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง >>รายละเอียด

 

 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช">>รายละเอียด

 

 

ศูนย์อำนวยการฯ ปากพนังร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรประมง >>รายละเอียด

 

 

คณะเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ>>รายละเอียด

 

 

สำนักชลประทานที่ 1 ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว >>รายละเอียด

 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน>>รายละเอียด

 

 

โครงการชลประทานเชียงราย สชป.2 จัดฝึกอบรมเรียนรู้งานชลประทาน>>รายละเอียด

 

 

กรมชลฯ สนองพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เฉย จ.อุตรดิตถ์>>รายละเอียด

 

 

ข้าราชการดีเด่นกรมชลประทานร่วมพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551>>รายละเอียด

 

 

สำนักออกแบบจัดทำแบบมาตรฐานในงานพัฒนาแหล่งน้ำ >>รายละเอียด

 

 

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ประเทศ Cook Islands เยี่ยมชมศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำฯ กรมชลประทาน >>รายละเอียด

 

 

กรมชลประทานลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ JIID >>รายละเอียด

 

 

"อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์" โครงการจัดสรรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน ชาวบ้าน 2 อำเภอได้ประโยชน์กักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง >>รายละเอียด

 

 

สำนักชลประทานที่ 3 จัดการประชุมอบรมพนักงานราชการ >>รายละเอียด

 

 

กรมชลประทานขานรับนโยบายรัฐฯ กระตุ้นเศรษฐกิจ จ่าย "เช็คช่วยชาติ" ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิในส่วนกลางแล้วกว่า 3,500 ราย >>รายละเอียด

 

 

สชป.11 จ่ายเช็คช่วยชาติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักฯ>>รายละเอียด

 

 

ผอ.สปร.ทบ.และคณะตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ จ.นครศรีธรรมราช >>รายละเอียด

 

 

ประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงฤดูฝนนี้>>รายละเอียด

 

 

การสัมมนาโครงการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อระบบชลประทานและการปรับมาตการ>>รายละเอียด

 

 

รมว.กษ. และคณะตรวจเยี่ยมส่วนราชการในอำเภอลาดยาว และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์>>รายละเอียด

 

 

เมืองคอนจัดเสวนาการพัฒนาการท่องเที่ยว ณ โครงการลุ่มน้ำปากพนัง>>รายละเอียด

 

 

สพบ.จัดบรรยายพิเศษมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน>>รายละเอียด

 

 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว" จังหวัดชัยนาท >>รายละเอียด

 

 

กลุ่มกิจกรรมพิเศษติดตามฎีกาในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 2 >>รายละเอียด

 

 

รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จ.กำแพงเพชร-พิจิตรติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งน้ำจากแม่น้ำปิงช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำยม ล่าสุดเกษตรกรได้รับน้ำเพียงพอแล้ว >>รายละเอียด

 

 

ชป.ระนอง สชป.14 ร่วมงาน "เทศกาลเที่ยวระนอง ท่องอันดามัน" ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมชลประทานและโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น >>รายละเอียด

 

 

รมว.กษ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเขื่อนแควน้อยฯ จ.พิษณุโลก>>รายละเอียด

 

 

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลลิสและคณะสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลลิสเยี่ยมชมเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก >>รายละเอียด

 

 

ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร>>รายละเอียด

 

 

รองอธิบดีฝ่ายบริหารติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ>>รายละเอียด

 

 

ผวจ.พิจิตรร่วมกับกรมชลประทานบินสำรวจพื้นที่เตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำ >>รายละเอียด

 

 

ผคส.2/03 นำคณะสื่อมวลชนและผู้นำท้องถิ่นบินสำรวจพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ >>รายละเอียด

 

 

กรมชลฯ รับโล่เกียรติยศ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา >>รายละเอียด

 

 

"การหรี่บาน" เขื่อนบางปะกงเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2551/2552 >>รายละเอียด

 

 

ผอ.คบ.ท่ามะกาตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตจังหวัดราชบุรี >>รายละเอียด

 

 

ชป.ลำปางร่วมงานโครงการคลินิกบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดลำปาง ปี 2552>>รายละเอียด

 

 

ผส.ชป.16 ตรวจความก้าวหน้างานก่อสร้างในจังหวัดสตูล >>รายละเอียด

 

 

องคมนตรีพร้อมราชเลขาธิการดูงานการบริหารจัดการน้ำและติดตามความก้าวหน้าการศึกษาศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำ โครงการคลองลัดโพธิ์ฯ จ.สมุทรปราการ >>รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

 

 
 

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน โทร./โทรสาร 0 2243 6926

email : ridnews@yahoo.com , nuchjanart@hotmail.com

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 26 ก.ย. 2551