หน่วยงานในสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
   ฝ่ายสารสนเทศและพยากรณ์น้ำ            hwm04@mail.rid.go.th      
   ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม   flood44@mail.rid.go.th
   กลุ่มงานวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์   reshydro@mail.rid.go.th
- กลุ่มพัฒนาการใช้น้ำ สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำ
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จ.อุดรธานี   water01@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จ.นครราชสีมา   water02@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จ.เชียงราย   water03@mail.rid.go.th
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จ.สุพรรณบุรี   water04@mail.rid.go.th
   โครงการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง (ชป.กำแพงเพชร)   water05@mail.rid.go.th
   โครงการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง (ชป.นครสวรรค์)   water06@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานร้อยเอ็ด (หนองหญ้าม้า)   water07@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานพิจิตร (บ้านบุ่ง)   water08@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสงขลา (กระแสสิทธุ์)   water09@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานอุทัยธานี (เขื่อนวังร่มเกล้า)   water10@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสระบุรี (อ่างฯบ้านดง)   water11@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานเชียงใหม่   water12@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานลำปาง   water13@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานแพร่   water14@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานพะเยา   water15@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานอุตรดิตถ์   water16@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานเลย   water17@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานขอนแก่น   water18@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานอุบลราชธานี   water19@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานนครราชสีมา   water20@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานบุรีรัมย์   water21@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสุรินทร์   water22@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานลพบุรี   water23@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา   water24@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานชลบุรี   water25@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานจันทบุรี   water26@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสระแก้   water27@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานกาญจนบุรี   water28@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานราชบุรี   water29@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานชุมพร   water30@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี   water31@mail.rid.go.th
   โครงการชลประทานตรัง   water32@mail.rid.go.th
- ศูนย์อุทกฯ ประจำภาค
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน    hydro1@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนล่าง    hydro2@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกฯภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    hydro3@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกฯภาค ตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง    hydro4@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง    hydro5@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก    hydro6@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันตก    hydro7@mail.rid.go.th
   ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้    hydro8@mail.rid.go.th