สอบถามเพิ่มเติม ::: กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ โทร.2484

 

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ระดับ 6 ว และ 7 ว
 
ประกาศ
  บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) เปลี่ยนสายงานฯ
  บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (รับโอน)ฯ

 

..