วันที่


ประกาศ กรมชลประทาน

 
ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน (เผยแพร่ 21 ต.ค.53)
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
 
ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
 12 ตุลาคม 2553


สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบและจัดทำ : นายมงคล อึ่งป่อง
0 2241 3064
0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2210 , 2800)