ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป ข้อมูลเกี่ยวกับประกาศกรมฯ จะนำไปเผยแพร่ที่หน้าเว็บไซต์ใหม่ของ สบค.

<<< สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่นี่ >>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ด่วนที่สุด การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธาราดล จันฤาแสน)
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปิยนันท์ อนุศาสนนันท์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัชชา ศรีทองสุข)
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภานุเมศ วัฒนานนท์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 28 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางกมลพร เบ็ญจมาศ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเกรียงไกร ริมจันทร์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 16 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทยา สายน้ำ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อนและย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
<< ประกาศ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 2 พ.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวภรณิพา เทพมณี)
<< ประกาศ ลงวันที่ 2 เมษายน 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 10 เม.ย.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 29 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักชลประทานที่ 3
<< ประกาศ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 28 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายญาณภัทร นวลขาว)
<< ประกาศ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 28 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
<< ประกาศ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 26 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2555
<< ประกาศ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 19 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชุติมาศ สำแดงฤทธิ์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 13 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิติ พานิชการ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวศัน สดศรี และ นางสาวประภาพรรณ ซื่อสัตย์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 1 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 1 มี.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 28 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชวลิต วรรณประเสริฐ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมานัส กองแก้ว)
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสิริวัฒน์ หญีตสอน)
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิริชัย ปักกะทานัง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอุรินทร์ โสตรโยม)
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายณัฐ ก้านทอง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชุณหมณี นันทพิศาล)
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ น.ส.สุนทราภรณ์ ตระกูลวงศ์วัฒน์ และ น.ส.สมพร เทพมณี ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 10 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายอานนท์ อินทรประสาท ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายณัฐพล ชูชีพ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ก.พ.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
<< ประกาศ ลงวันที่ 26 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 26 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [นางศุภวรรณ ศุขกสิกร]
<< ประกาศ ลงวันที่ 13 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 23 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิศิษฎ์ เกษรมาลา)
<< ประกาศ ลงวันที่ 6 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 12 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสุนิชญา โปรยานนท์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2555>>


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ม.ค.55

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 13 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ( นางสาวกิติยา เกียรตินรากร )
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( นายจิรยุทธ จตุรภัทร )
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ( นายทรงพล มงคลพันธุ์ )
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิโรจน์ มูสิกะเจริญ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายไชยา สุดแดน)
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายสุทัศน์ ส่องแก้ว)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 7ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน (ฉบับที่ 2)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 5 ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพูลศักดิ์ เล่าสกุล)
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสรรัตน์ ปวริญญานนท์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ต.ค.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญแรกบรรจุ
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ก.ย.54

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 >>


เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ( 32 ราย )
<< ประกาศ ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายณรงค์พล แสงธีรกิจ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิริชัย สมคะเนย์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายวรพล ฉวีรักษ์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางดารีย์รัตน์ ชลสาคร)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายนพกรณ์ สอนอินทร์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
<< ดาวน์โหลด...เอกสารประกอบ >>

<< ประกาศ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 ก.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเอกพจน์ แก้วบำรุง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ระดับปริญญาตรี
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ [ ลำดับที่ 22-46 ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ระดับปริญญาตรี
<< ประกาศ ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกิตติโชติ รักษา)
<< ประกาศ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายปรเมศวร์ เสตะสวัสดิดงษ์ , นายทนงศักดิ์ มูลเมือง)
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ส.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายเอวิสันต์ กู้เกียรติศักดิ์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน ระดับปริญญาตรี
<< ประกาศ ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 >>

ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
 

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นางสาวสุขลัคน์ นาแนกรังสรรค์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายพิษณุ ช่วยเวช ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ก.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ น.ส.เพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายจักรพันธ์ อรวิบูลย์ศิริ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ 10 ตำแหน่ง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนังงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 16 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 16 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายนพพล โค้วสุวรรณ์]
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อบรรจุแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
<< ประกาศ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2554 >>
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ประเภทไฟล์ Ms Word
ดาวน์โหลด...รวมประเมินค่างาน

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ(นายจรูญ   แสนสุข)
<< ประกาศ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 (เพิ่มเติม)
<< ประกาศ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
[ นายโอภาส โภคากร ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
[ นายรุ่งโรจน์ ชูทอง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 มิ.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
[ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
[ จำนวน 4 ตำแหน่ง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานระดับปริญญาโท
<< ประกาศ ลงวันที่ 23 พ.ค.2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 23 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายวีระกิตติ์ อ้นพุ่ม ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายธีระศักดิ์ ประหยัด]
<< ประกาศ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายพรชัย ไชยสม ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 พ.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายศรายุธ พันธุ์บุญ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 11 เมษายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง  รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนด วันเวลา  สถานที่สอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานระดับปริญญาโท
<< ประกาศ ลงวันที่ 12 เมษายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 12เมษายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายวัชร จิตใจงาม]
<< ประกาศ ลงวันที่ 4 เมษายน 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายจักรพงษ์ แต้วิจิตร]
<< ประกาศ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554
<< ประกาศ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 เม.ย.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 1.นายบุญต่อ ไชยพานิช 2.นายชัยชาญ สังข์แก้ว 3.นายณัฐพงศ์ ศิริโภค 4.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายสุรสิงห์ ทวีศรี ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา[ 1.นายบุญต่อ ไชยพานิช 2.นายชัยชาญ สังข์แก้ว 3.นายณัฐพงศ์ ศิริโภค 4.นายไพรัตน์ ทับประเสริฐ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายมนตรี ทองวัลย์ดี ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายทวีศักดิ์ ไชยวังราช ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทานระดับปริญญาโท
<< ประกาศ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 มี.ค.54
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสราภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556
<< ประกาศ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554
<< ประกาศ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 มี.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ น.ส.นุชจนาถ ชูบัว ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายศิริพงษ์ จิตรีพิทย์]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายศักดิ์ชาย เทพคำอ้าย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายวรุฒ พจน์ศิลปชัย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายพรหมนาถ สุนทรกานท์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ น.ส.อนงค์พร ยศน้อย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ น.ส.วีร์ษิตา อรชร ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักบริหารโครงการ
Link ที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ ภายในวันที่ 4 ก.พ.54 - 7 มี.ค.54 ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 >>
>> ประกาศกรมฯ ยกเลิกการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง (ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6)
>>> Download  ใบสมัครและเอกสารแนบ

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายธวัชชัย ดวงศรี ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ 1.นายธนวัฒน์ สิงห์วนาวงศ์ 2.นายประทีป มุ่งอุ่น ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายเลิศพันธ์ สุขยิรัญ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายวิวัฒน์ มณีอินทร์]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายชยกร นนตานอก ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายวิชากร จองพิพัฒนพงษ์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ [ ภายในวันที่ 4 ก.พ.54 - 7 มี.ค.54 ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 >>
เพิ่มเติม >>> ประกาศกรมฯ ยกเลิกการรับสมัคร 2 ตำแหน่ง (ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6)

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.พ.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นางสาวจุฑารัตน์ เงาแก้ว ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ม.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายไชยวัฒน์ กำทอง]
<< ประกาศ ลงวันที่ 12 มกราคม 2554>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 ม.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 1.นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ 2.นายสำเริง แสงภู่วงค์ 3.นายธีรชาติ สังคหะ 4.นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 18 มกราคม 2554>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 ม.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 12 มกราคม 2554>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ม.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายสมจิต อำนาจศาล ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ม.ค.54
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายพูนสิน พุทธโร ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายภานุวัฒน์ บุญรอด]
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายถนัด ตันนารัตน์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายวรพล ฉวีรักษ์]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นางสาวรัชนพ รุ่งตั้งสกุล ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายพิชิต ภูพานเพชร ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายเกียรติชาย วชิรมงคลพงษ์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายออศักดิ์ กาธิกาล ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายพิเชษฐ์ มณีพงค์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายคมกริช หงษ์ทอง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายปุณภพ วงศ์วิวัฒน์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายอนันต์ นนท์ศิริ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ ว่าที่ ร.ต.หญิงณฐมน อยู่เล่ห์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ 1.นายมงคล เครือศรี 2.นายจิรชัย พัฒนพงศา 3.นายสุรพล รัตนวิมลชัย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายก้องเกียรติ บุญเสริม ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ น.ส.ชริตา อโนมาศ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายชูเกียรติ หงษ์ทอง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายประดิษฐ์ คุตมาสูนย์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ธ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน

<< ประกาศ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 พ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

<< ประกาศ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 พ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< เลื่อนสอบ จาก 7 พฤศจิกายน 2553 เป็นวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553 >>

<< ประกาศ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 3 พ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายสมคิด ทิวงค์ชาย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< เลื่อนสอบ จาก 27 ตุลาคม 2553 เป็นวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา [ 1.นายทรงไท ชัยพัฒน์ 2.นายมงคล ทองจีน ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 13 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 12  ตุลาคม  2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( นายวรพัฒน์ เพียรประสิทธิ์ )
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ( นายอภิชัย ชัยสวัสดิ์ )
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( นายอธิคม รักสัตย์ )
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ต.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( 1.นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ)
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( 1.นายนิติพงษ์ ผลชู)
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ( 1.ภูดิศ หาญฮึก)
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( 1.นายชัยสิทธิ์  เจริญศิลป์)
<< ประกาศ ลงวันที่ 28  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 29 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 24  กันยายน 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 24ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 22  กันยายน 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 23 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( นายลุคมาลย์ ศรีตุลาการ )
<< ประกาศ ลงวันที่ 6  กันยายน 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ( 1.นางทิฆัมพร ทาทอง )
<< ประกาศ ลงวันที่ 7  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (1.นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล 2.นางอัจฉรา ดาวัน)
<< ประกาศ ลงวันที่ 7  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผูสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมชลประทาน
<< ประกาศ ณ วันที่ 2  กันยายน   2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ 1.นายเทพนิมิต สิงหพันธ์ 2.นายตรีภพ เกื้อเม่ง ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 1.นางศวณีย คงเวช 2.นายสมศักดิ์ อุดมศิลป์ ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นางทิพวิมล จั่นขาว ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ 1.นางสาวจุฑารัตน์ อาชีวะ 2.นางสาวสุภัค พุดทัดศรี ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.ย. 53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
<< ประกาศ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 31 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายกฤษฎา แดงสีพลอย ]
<< ประกาศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
<< ประกาศ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  2553
<< ประกาศ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
<< ประกาศ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 27 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายสุนทร คำศรีเมือง ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายรัชพล จิตรเจริญ ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายพณารัชต์ ลัทธะโล ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายสาโรช งูทิพย์ ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ [ นายสาธิต สิงห์สนั่น ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายกฤษฎา พิทักษ์ธรรม ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ [ นายพิมาย จันทะชิต ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน / ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 ส.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ก.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ก.ค.53
 
สรุปการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการของกรมชลประทาน [ 14 ก.ค.53 ]
ประกาศ...(สอบผ่าน ภาค ค.)

 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  
 
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน  
 
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน  
 
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีผูได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 2 ก.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มิ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ของกรมชลประทาน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ส่วนฝึกอบรม สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2962 5725  , 0 2583 4194

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 มิ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 มิ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 มิ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 มิ.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 มิ.ย.53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

 
เอกสารหมายเลข 1
 
เอกสารหมายเลข 2
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 
เอกสารหมายเลข 3 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
     

เผยแพร่ ณ วันที่ 31 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 31 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการของกรมชลประทาน

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 11 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 พ.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในกรมชลประทาน (ฉบับที่ 2)

เผยแพร่ ณ วันที่ 23  เม.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 23  เม.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 23 เม.ย.53
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

 
ผังที่นั่งสอบ (ภาคเช้า)
 
ผังที่นั่งสอบ (ภาคบ่าย)
 

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 เม.ย.53
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 เม.ย.53
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 เม.ย.53
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 7 เม.ย.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 เมย..53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 22 มี.ค.53
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 19 มี.ค.53
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะกับสมตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 12 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 5 มี.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการของกรมชลประทาน

เผยแพร่ ณ วันที่ 26 ก.พ.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 18 ก.พ..53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของกรมชลประทาน

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 ก.พ..53

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกอบการประเมิน ตาม ว10/48


เผยแพร่ ณ วันที่ 15 ก.พ..53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 10 ก.พ..53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ก.พ..53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา

เผยแพร่ ณ วันที่ 25 ม.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ม.ค.53
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ธ.ค.52
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

เผยแพร่ ณ วันที่ 15 ธ.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในกรมชลประทาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ธ.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ


เผยแพร่ ณ วันที่ 12 พ.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2552


เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ต.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา


เผยแพร่ ณ วันที่ 28 ก.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)


เผยแพร่ ณ วันที่ 19 ส.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 ในขั้นตอนที่ 1 โดยกรมชลประทาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 30 ก.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างพิมพ์ ระดับปฏิบัติงาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ


เผยแพร่ ณ วันที่ 16 ก.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งช่างพิมพ์ ระดับปฏิบัติงาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 15 ก.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายช่างพิมพ์ ระดับปฏิบัติงาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 มิ.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มิ.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมชลประทาน

<<< ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ..คลิกที่นี่ >>>

เผยแพร่ ณ วันที่ 9 มิ.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


เผยแพร่ ณ วันที่ 6 พ.ค.52

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ [ นายวิเชียร อนุตรโสตถิ ]


เผยแพร่ ณ วันที่ 1 พ.ค.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


เผยแพร่ ณ วันที่ 27 เม.ย.52

ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2552


เผยแพร่ ณ วันที่ 25 มี.ค.52

ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

<< ตั้งแต่วันที่ 9-23 เมษายน 2552 >>

เผยแพร่ ณ วันที่ 20 มี.ค.52

ประกาศกระทรวงฯ ...ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ


เผยแพร่ ณ วันที่ 18 มี.ค.52

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในการสอบแข่งขันฯ ของกรมชลประทาน
** ตำแหน่งวิศวกรโยธา 3 **


เผยแพร่ ณ วันที่ 23 ธ.ค.51

ประกาศ...ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได


เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ธ.ค.51

ประกาศ...ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา


เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ธ.ค.51

ประกาศ...ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว และ 7วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ธ.ค.51

ประกาศ...ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว และ 7วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 พ.ย.51

ประกาศ...ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว 7วช 8ว และ 8วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 11 พ.ย.51

ประกาศ..ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย รับโอน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 6 ว และ 7 ว


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ต.ค.51

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ต.ค.51

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 7 ว และ 8 ว


เผยแพร่ ณ วันที่ 20 ต.ค.51

ประกาศ การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 (เพิ่มเติม)


เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ต.ค.51

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ตำแหน่งระดับ 7 ว


เผยแพร่ ณ วันที่ 14 ต.ค.51

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8ว และ 8วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 13 ต.ค.51

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว แ ละ 7วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 10 ต.ค.51

ด่วนที่สุด .. สพบ.(ส) 822 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ระดับ 9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ 9) กรมวิชาการเกษตร , ตำแหน่งสหกรณ์จังหวัด (ระดับ 9) กรมส่งเสริมสหกรณ์ , ผู้อำนวยการสำนัก และปศุสัตว์จังหวัด (ระดับ 9) กรมปศุสัตว์ , ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และประมงจังหวัด (ระดับ 9) กรมประมง และตำแหน่ง ระดับ 9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เผยแพร่ ณ วันที่ 6 ต.ค.51

จรรยาของนิติกรผู้ปฏิบัติงานด้านวินัย


เผยแพร่ ณ วันที่ 25 ก.ย.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว และ 7วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 ก.ย.51

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง

......[ ด่วนที่สุด ที่ สพบ.18309 ลงวันที่ 16 กันยายน 2551 ]

เผยแพร่ ณ วันที่ 17 ก.ย.51

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 17-25 ก.ย.51


เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ก.ย.51

ด่วนที่สุด..ที่ สพบ.17401 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งระดับ10


เผยแพร่ ณ วันที่ 4 ก.ย.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 7ว 8ว และ 8วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 1 ก.ย.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6ว 7ว 7วช และ 8ว


เผยแพร่ ณ วันที่ 21 ส.ค.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อน ระดับ 6 ว 7 ว และ 7 วช


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.ค.51

ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 ก.ค.51

ด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ กรมชลประทาน จึงขอเลื่อนประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้ง 1 (สอบข้อเขียน) จากวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 และจะประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551


เผยแพร่ ณ วันที่ 10 ก.ค.51

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4


เผยแพร่ ณ วันที่ 9 ก.ค.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) ระดับ 6 ว


เผยแพร่ ณ วันที่ 8 ก.ค.51

รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังข้าราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)


เผยแพร่ ณ วันที่ 26 มิ.ย.51

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6)


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มิ.ย.51

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 6 ว 7 ว และ 7 วช
. 1. ประกาศ..... 2. บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก


เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มิ.ย.51

 


ประกาศ อ.ก.พ. กรมชลประทาน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้ราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


ฝ่ายสวัสดิการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล.. กรมชลประทาน.. แขวงถนนนครไชยศร.. เขตดุสิต.. กทม. ..10300

0 2241 5051 , 0 2241 0020 - 9 (ต่อ 2298 , 2632 , 2412)
ดูแลและพัฒนาโดย..นายมงคล อึ่งป่อง (สายใน 2800)
ตั้งค่าหน้าจอ [ Screen resolution ] ::: 1024 by 768 pixels